Legislació

Constitució del Principat d'Andorra

El Poble Andorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania, Conscient de la necessitat d'adequar l'estructura institucional d'Andorra a les noves circumstàncies que comporta l'evolució de l'entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural en què es troba situada, així com de la necessitat de regular les relacions que, dins d'aquest nou marc jurídic [...]

Decret legislatiu del 26-11-2014 pel que s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Vistes les modificacions que la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum; la Llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993; i per la Llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei 28/2007 [...]

Decret del 26-11-2014 d’aprovació del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu

L’objecte d’aquest Reglament és el desplegament de l’article 33 bis introduït per la Llei 7/2014 a la Llei 28/2007, del 22 de novembre, que aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. [...]